Francesc Guisset demanen paciència i tranquil·litat per passar aquest dies