Resum de la Junta de Govern Local.

Francesc Giner, ha estat l’encarregar aquesta setmana de fer le resum del temes que s’han tractat a la Junta de Govern Local, dels que ha destacat entre d’altres l’aprovació del projecte Març de Paraules i la resolució del contracte de les obres de la SUF.