Estudi sobre Guillem Galcerán de Cartellà al Cicle de Conferències