Acord per fer un pla de mobilitat i vialitat a Castelló d’Empúries