Ca l’Anita centre de formació i activitats d’art i patrimoni