Es retiren les marquesines d’obra, que encara quedaven a Roses