Joan Olòriz ens presenta el seu darrer llibre "Del Congrés estant"

Mitjà