Valoració del ple de pressupost del grup municipal de Ciutadans

El grup municipal de Ciutadans de Roses, manifesta que varen votar en contra del pressupost aprovat, ja que fa temps que estan demanant a l’equip diferents propostes, que totes elles han estat rebutjades.

El portaveu del grup municipal de Ciutadans ha manifestat que son uns quants els motius que els han portat a votar en contra del pressupost, però principalment la negativa del govern a acceptar moltes propostes que ha presentat el seu grup com: la construcció d’un gran parc infantil, una passarel·la ala riera del Mas Oliva, que se li doni una utilitat a les 10 pistes de petanca infrautilitzades, que es busqui una formula per subvencionar els esportistes rosincs o que d’una vegada es plantegi la construcció d’un museu de la pesca.