Roses presenta els pressupostos per al 2020

Roses ha presentat aquest matí un pressuposto, que juntament amb els de les societats municipals, ascendeix a un total de 38.883.145 €, un pressupost amb una petita disminució respectes al de l'any anterior, que ve motivada per la reducció del capítol d'inversions.

Un pressupost del qual el regidor d'hisenda Marc Danés ha destacat, l'augment de les prestacions socials, la millora urbana i la reducció del deute municipal.

Les àrees que més es reforçaran son urbanisme amb un increment d'un 19,3% i Acció social amb un creixement d'un 11,59%, pel que fa a urbanisme el que fa pujar aquest capítol, és la dotació de més recursos per a la campanya Roses posat guapa, i la dotació destinada a excavacions i consolidació arqueològica, que s'ampliarà notablement.

 

Altres aspectes a destacar del pressupost es la baixada de l'endeutament, que es podrà fixar a finals de 2020 en 4,4 milions d'euros, amb el que s'aconseguirà haver rebaixat l'endeutament en 9 anys de 24 milions a 4,4 milions d'euros.

 

El capítol que més es redueix en aquest pressupost és el d'inversions que si bé l'any passat superava els 3 milions d'euros, per al 2020 s'hi destinen 2.102.700€, tot i que com ha succeït els darrers anys després del tancament de l'exercici, es destina el romanen de tresoreria d'aproximadament uns 3 milions d'euros a inversions financeres sostenibles.