Dijous hi ha Ple ordinari de la Corporació castellonina

Aquest dijous 28 de novembre, a les vuit del vespre a la sala de sessions de la Casa Consistorial de Castelló d’Empúries, es celebrarà sessió ordinària del ple de la Corporació amb 14 punts a l’ordre del dia.

El ple ordinari d’aquest dijous a Castelló d’Empúries començarà amb la presa de possessió del càrrec de regidor per Ciudadanos de Samuel Menacho Caravaca que substituirà a Marina Guillen Campos després de la seva dimissió. La sessió continuarà donant compte de les Resolucions d’Alcaldia des del núm. 869 del dia 10 d’octubre fins a la número 946 del dia 19 de novembre de 2019. El tercer punt serà donar compte de la tramesa al MINHAP, PMP i morositat tercer trimestre 2019. També es posarà sobre la taula per donar compte la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al cost efectiu dels serveis de l’exercici 2018. El ple continuarà amb l’aprovació si s’escau, del nomenament de regidor a diferents òrgans col·legiats. El punt 6 serà l’aprovació si s’escau, de la revisió de preus de l’exercici 2019, a la societat CENET 06 SA. El següent punt fa referència a l’aprovació inicial si s’escau, del projecte de promoció i dinamització dels sectors i espais industrials de l’Alt Empordà, i aprovació si s’escau del conveni de cooperació. I més convenis per què també es sotmetrà a aprovació el conveni de col·laboració específica per al patrocini de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent. El punt número és l’aprovació si s’escau, dels acords amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en relació al Programa Treball i Formació del SOC. La sessió continuarà amb l’aprovació si s’escau, del reconeixement de compatibilitat personal de la corporació i la moció que presenta el grup municipal Cs, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia. Aquest mateix grup presenta una altra moció per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viudetat. Com en tots els plens ordinaris la sessió finalitzarà amb l’aprovació si s’escau, d’assumptes urgents i els precs i preguntes dels grups de l’oposició i del públic present a la sala.

EL MÉS LLEGIT A CASTELLÓ