Campanya per potenciar el servei “Ve de gust”

El servei “Ve de gust” es va posar en marxa el 2017. Funciona de la següent manera: l’Ajuntament deriva i fa els seguiments del usuaris del servei, El Tamariu fa el repartiment i l’observació diària de l’estat dels usuaris i el Toribi Durant fa el disseny, l’elaboració i supervisió dels menús. Ara a través d’una campanya a les xarxes es vol potenciar aquest servei.

El servei “Ve de gust” està pensat per aportar múltiples beneficis des de diversos punts de vista: benestar personal, assistencial, salut, ocupacional i comunitari. El servei té tres modalitats; l’usuari paga íntegrament els menús (6 €/menú), l’usuari és beneficiari d’un copagament i només ha de pagar la meitat del menú i, com a darrera opció, l’usuari té el menú subvencionat al 100%. Aquesta valoració sempre es farà des de Serveis Socials. El transport d’aquests menús, que l’efectua El Tamariu, el subvenciona íntegrament l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.