Roses congela tots els impostos i taxes i només modifica dues ordenances

La totalitat d’impostos municipals (IBI, IAE, impost de Circulació, Plusvàlua i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres-ICIO), tornen a congelar-se a Roses i no pujaran les seves quotes durant 2020. Taxes i preus públics també es mantenen per no augmentar la càrrega contributiva al municipi, modificant alguns conceptes per ajustar-se a la realitat dels serveis municipals o per incorporar-ne d’altres demandats per la ciutadania.

Mitjà

EL MÉS LLEGIT A ROSES