Obres al nou pàrking de la Basílica

Un dels objectius principals d’aquesta actuació és endreçar l’estacionament de vehicles i mostrar la singularitat d’un espai amb gran densitat patrimonial. És per això que s’hi instal.laran unes  peces aïllades d’acer que evocaran les tombes i les sitges deixant constància de les troballes que s’han fet en les diverses excavacions que s’hi han portat a terme.

Al costat del carrer Pere Estany una pèrgola metàl.lica  amb coberta natural d’enfiladisses sobre els perfils metàl·lics semblant a la tanca del paller d’en Melino marcaran la franja destinada a l’aparcament de vehicles. Per acabar es farà una petita zona enjardinada en representació del pati interior de les cases que hi havia hagut i es recuperarà el muret del corriol aflorat en les excavacions de 2006.

Mitjà