Resum dels temes mes importants tractats en la junta de Govern

Mitjà