En Popeye i en Nemo, dos nous membres de la Guàrdia Urbana de Figueres

Mitjà