Valoració postelectoral 26M Llançà-Guillem Cusí

Mitjà