El Mirador-Manuel Toro president d'ALTEM i Montse Mindan presidenta del Consell Comarcal, ens parlen de la creu de Sant Jordi que la Generalitat ha lliurat a la fundació ALTEM

Mitjà