Olga Simarro del Partit dels Socialistes de Roses demana el vot

Mitjà