El Mirador-Salvi Güell i Josep M. Canet ens parlen dels projectes d'urbanisme d'ERC de Castelló d’Empúries.

Mitjà