Els visitants als Museus Dalí han sobrepassat els 1,3 milions el 2018

Els Museus Dalí van rebre un total
d’1.336.207 visitants l’any 2018, segons dades de la Fundació Gala-Salvador Dalí.
Tot i el descens d’un 7,52% en relació a l’any anterior, la Fundació valora
positivament aquestes dades, condicionades per diversos factors externs, entre
d’altres la disminució del turisme estranger a Catalunya durant el primer semestre
de 2018.
Els visitants es van repartir entre els tres museus de la següent manera:
 Teatre-Museu Dalí i Dalí·Joies, Figueres: 1.105.169 visitants.
 Castell Gala Dalí de Púbol: 78.607 visitants. El Castell va obrir les seves
portes del 15 de març de 2018 al 6 de gener de 2019, ambdós inclosos.
 Casa Salvador Dalí de Portlligat: 152.431 visitants. La Casa va obrir del 12
de febrer de 2018 al 6 de gener de 2019, inclosos.

La Fundació també valora molt positivament que les visites hagin crescut un
4,16% durant el quart trimestre de 2018 en relació al mateix període de l’any
anterior, el que confirma la tendència a la recuperació que es va iniciar el segon
semestre i els esforços per aplicar una estratègia de desestacionalització.
Entre els visitants que han augmentat durant el 2018 hi ha britànics i nord-
americans i, entre els que han disminuït, destaquen espanyols, russos i italians.
També cal subratllar que la disminució ha afectat més els grups que no pas els
visitants individuals, fet que permet que la facturació de l’any 2018 només hagi
baixat un 3,09%, per sota del que estava previst al pressupost de la Fundació.
Durant l’any 2018, la Fundació Dalí ha seguit apostant per exposicions
temporals pròpies i altres coorganitzades, que han contribuït a internacionalitzar
l’obra de Dalí. Al Teatre-Museu Dalí, s’han pogut veure tres mostres durant
l’exercici passat: Salvador Dalí, aprenent de pintor; Salvador Dalí. Robert Whitaker,
1967-1972; i Dalí-Rafael, Un somieig prolongat. Al Castell Gala Dalí s’hi ha vist
Elles fotografien Dalí. A Barcelona, l’exposició Gala Salvador Dalí. Una habitació
pròpia a Púbol coorganitzada amb el MNAC va rebre 142.600 visitants. A Nàpols, Io
Dalí va tancar amb més de 30.000 visitants, una mostra que encara es pot veure a
Catània; a Sevilla, Dalí atómico, coorganitzada amb la Fundació Bancària “La
Caixa”, ha estat visitada fins ara per 32.800 persones.