Valoració de les consultes del 2018 a l’arxiu municipal

L’arxiu Municipal de Castelló d’Empúries fa un balanç positiu de l’any 2018 ja que ha atès un total de 803 consultes tant internes com externes. El perfil de la gent que consulta els arxius és el d’ historiadors, tècnics, a més d'estudiants de diferents nivells acadèmics i personal docent, com també ciutadans.

Mitjà