Iniciades les obres per a la gasificació de diferents urbanitzacions de Roses

S’han iniciat a Roses les obres d’obertura de rases per a la instal·lació de la canonada de Gas Natural, amb una longitud total de 9.773 metres, permetrà la instal·lació de la infraestructura necessària per al subministrament de diferents urbanitzacions del municipi.

Mitjà