El mirador-Núria Escarpanter, ens parla dels eixos bàsics del seu programa electoral.

Mitjà