Enderroc d’un immoble previst en el POUM

Es continua eixamplant l’encreuament del carrer del Pont amb Pau Casals amb l’enderroc d’un altre immoble. Aquesta actuació que es va fent de mica en mica i que està inclosa en el POUM té per objectiu facilitar el pas de vehicles de gran tonatge en aquest punt.

Mitjà