La CUP de Figueres denuncia que el Govern no ha iniciat la campanya per garantir el dret a vot

La CUP considera que el Govern ha incomplert els acords de la moció presentada per la mateixa formació per impulsar una campanya informativa per combatre el racisme electoral que dificulta el dret a vot del 26% de la població figuerenca

El passat ple municipal d'octubre, la Candidatura d'Unitat Popular va presentar una moció per garantir el dret a vot, a través d'una campanya informativa per fomentar la inscripció al cens electoral. Segons el portaveu de la CUP, Toni Garcia "el desembre passat es va iniciar el termini per tramitar la documentació requerida per les institucions a les persones residents estrangeres que volen exercir el seu dret a vot a les eleccions municipals i el Govern de Figueres encara no ha presentat la campanya informativa que es va comprometre a desenvolupar". En aquest sentit, la formació denuncia que el Govern ha incomplert, de nou, els compromisos amb la ciutadania figuerenca i exigeix que l'Ajuntament de Figueres posi en marxa la campanya de forma immediata, ja que el termini per a la tramitació del dret a vot expira el 15 o el 30 de gener segons el país d'origen.

 

La formació destaca l'anomalia democràtica que significa que una part important dels figuerencs i figuerenques no pugui exercir un dret tan fonamental com el dret a vot, que s'emmarca en un sistema racista que exclou de forma deliberada l'accés a drets fonamentals per raó d'origen. Segons dades de SOS Racisme Catalunya de l'any 2017 al voltant d'un 15% de la població de Catalunya no va poder votar per manca de la seva situació administrativa -papers de ciutadania-, xifra que pot pujar fins al 30% en determinats municipis.

 

Els acords de la moció contemplaven una campanya informativa per a donar a conèixer els processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres residents a Figueres i que per raó dels convenis internacionals, podran exercir el dret a sufragi actiu i passiu a les pròximes eleccions municipals. Aquesta campanya consistia, per una banda, en enviar cartes en català i en les llengües majoritàries d'aquestes nacionalitats a la població estrangera informant-los dels mecanismes concrets per a fer efectiu el dret a vot. En segon lloc, la moció aprovada al ple plantejava fer reunions informatives i d'assessorament tant amb entitats de persones migrades d'aquests orígens, com amb entitats de suport als processos migratoris i, per últim, fer una campanya pública informativa a través de les diverses eines de comunicació de l'ajuntament, així com amb díptics o cartells informatius. Davant la inacció del Govern per complir els acords de la moció aprovada al ple, la Candidatura d'Unitat Popular ha engegat una campanya informativa pròpia per garantir l'accés a vot en igualtat de condicions a bona part dels figuerencs i figuerenques.