La Generalitat ha aturat la licitació de nous radars de tram per error

Degut a una sèrie de deficiències en el pressupost detectades pel Servei Català de Trànsit s’ha desestimat el nou pla de cinemòmetres que s’havia d’instal·lar a les carreteres empordaneses. El Pla 2019 – 2020 estava en concurs per més de vuit cents mil euros i preveia la instal·lació de dos radars de tram a la Nacional II al seu pas per l’Empordà.

Mitjà